Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 – TARAFLAR
SATICI                      :
Ticari Ünvanı: HAVAREF Bilişim Sis. Tic. LTD ŞTİ
Adresi: Ferhatpaşa Mah. 33 Sk No:83 Daire No:10
Telefon : 0850 305 20 14
E-mail :info@havaref.com
ALICI                         :
Adı – soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-mail :


MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın, Havaref Bilişim Sis. TİC. LTD ŞTİ. ne ait www.havaref.com  sitesinde sunulan hizmetler ve bu şirkete ait aynı hizmeti veren aplikasyon uygulamaları üzerinden Satıcıya ait hizmetlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.
İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı HAVAREF.COM ile akdetmiş oldukları web sitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu ürün/hizmet satışında HAVAREF.COM’un herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.


MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ
HAVAREF.COM platformu, aynı uçakta yolculuk yapacak kişiler arasında  yardım/refakat ihtiyacı olan ile yardımcı/refakatçi olabilecek kişileri  güvenli bir iletişim alt yapısı ile buluşturmayı amaçlayan bir platformdur. HAVAREF.COM platformunun üyelerinin bilet aldığı havayolu ile bağlantısı bulunmamaktadır. HAVAREF.COM platformunda Havayolu firmaları adına işlem yapılmamaktadır. Bu nedenle HAVAREF.COM platformunu kullanan üyelerimiz ve müşterilerimiz ilgili havayolu firmasından almış oldukları bilet veya rezervasyon bilgilendirmesine istinaden HAVAREF.COM sistemi Refakat Edecek olanlarla, Refakat İhtiyacı olanları eşleştirmekte ve taraflar arasında iletişim hizmeti vermektedir.
Üyelerimiz, HAVAREF.COM web sitesinden veya mobil uygulamayı indirmek suretiyle açarak, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasını onayladıktan sonra şifresini girerek, işbu Koşullar dâhilinde HAVAREF.COM platformunu kullanmaya başlayabilir. www.havaref.com üzerinden de kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasını onayladıktan sonra şifresini girerek, işbu Koşullar dâhilinde platform kullanılabilecektir.
Üyelerimiz, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Üyemiz, her zaman kişisel bilgilerini platform aracılığıyla güncelleyebilir.
Üyelerimiz üye bilgi formunu doldururken; REFAKAT TALEP EDEN, REFAKAT TALEP EDİLEN veya REFAKAT EDEN seçeneklerinden birisini seçecektir. REFAKAT TALEP EDEN, REFAKAT TALEP EDİLEN bazen aynı kişi olabilir.
HAVAREF.COM web sitesi ve mobil uygulamalardan, uçuş ve rota kayıtlarının yapılması, kullanıcıya uygun kayıt yapan kişi arama işlemleri, kullanıcı profil güncelleme işlemleri ücretsizdir. Ancak aşağıda açıklanacağı üzere HAVAREF.COM platformunun kullanılması ücretlidir.
REFAKAT EDEN üye olarak sisteme giriş yapan üyelerimiz REFAKATÇİ olmak isteyen üyemiz REFAKATÇİ olmak istediği ve bilet aldığı uçuşu seçerek REFAKATÇİ olma isteğini sisteme girecektir.
REFAKAT TALEP eden veya REFAKAT TALEP EDİLEN üyemiz, bilet aldığı uçuşu seçerek sisteme bu uçuşla ilgili REFAKATÇİ TALEP ETTİĞİNİ sisteme girecektir.
Sistem aynı uçuşta REFAKATÇİ OLMAK İSTEYEN bir üyemiz bulunuyorsa, REFAKAT TALEP EDENE bilgilendirme mesajı yollayacaktır. REFAKAT TALEP EDEN mesajla sisteme girip kabul ettiğini onaylarsa platform kullanma ücreti olarak 5 TL’yi kredi kartı, mobil ödeme ve diğer ödeme yöntemleri ile sisteme ödeyecektir. REFAKAT TALEP EDEN sistem ücretini ödedikten sonra, REFAKATÇİ olacak üyemiz ile havaref.com platformu üzerinden iletişim sağlayabilecektir. İletişim sesli veya fotoğraf gönderme yöntemi ile yapılmaktadır. Refakat talep eden veya edilene refakatçinin kişisel ve iletişim bilgileri verilmemektedir. Aynı şekilde refakatçiye de refakat talep edilen ya da refakat edilenin bilgileri verilmemektedir. Ancak kullanıcılar HAVAREF.COM aracılığı mesajlaşma ile birbirlerine iletişim ve kişisel bilgilerinin paylaşılması durumunda havaref.com’un sorumluluğu bulunmamaktadır.
HAVAREF.COM her REFAKATÇİ OLMAK İSTEYEN bulunmama ihtimaline veya birden fazla REFAKATÇİ TALEP EDEN olma ihtimaline karşı, REFAKATÇİ TALEBİNDEN BULUNAN üyelerimize, REFAKATÇİ BULMA GARANTİSİ vermemektedir. Aynı şekilde havaref.com, her refakatçi için refakat edilecek kullanıcı garantisi vermemektedir.


MADDE 4 – HİZMETİN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sistem aynı uçuşta REFAKATÇİ OLMAK İSTEYEN bir kullanıcı kaydı bulunuyorsa, REFAKAT TALEP EDENE bilgilendirme mesajı yollayacaktır. REFAKAT TALEP EDEN sisteme girip kabul ettiğini onaylarsa kullanma platform hizmet ücreti olarak 5 TL’yi kredi kartı, mobil ödeme ve diğer ödeme sisteme ödeyecektir. REFAKAT TALEP EDEN sistem ücretini ödedikten sonra, REFAKATÇİ olacak üyemiz ile havaref.com platformu üzerinden iletişim sağlayabilecektir
Bütün taraflar refakatçilik hizmetinin beraber gidilecek uçağın kalkacağı havaalanın içindeki birinci güvenlik girişi geçildikten sonra başladığını ve yine aynı uçakta beraber varılacak havaalanının bina çıkış kapısının yanında ancak dışarı çıkılmadan sona erdiğini kabul eder.


MADDE 5 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Alıcı, Web sitesinde yer alan sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.
Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen hizmetlere ait temel özellikler, hizmetlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

MADDE 6 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı aynı uçakta seyahat edecek olan ve refakatçi ihtiyacı olan ile refakat edecek kullanıcıları HAVAREF.COM platformunda buluşturmaktadır. Satıcının görevi sadece tarafları aynı platformda mesajlaşma suretiyle iletişim kurmalarını ve bunu uçuş saatinden itibaren 24 saat sonrasına kadar devam ettirmesi sonrasında yükümlülüğü sona ermektedir.

7 – CAYMA HAKKI
İşbu mesafeli satış sözleşmesinde tanımı yapılan ve satışı gerçekleştirilen hizmet, niteliği itibarıyla elektronik ortamda anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi nitelikte olduğundan, cayma hakkı bulunmamaktadır. HAVAREF.COM hizmeti Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15.maddesinde belirtilen hizmet kalemlerine girmektedir.
Cayma hakkının istisnaları (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği-27 Kasım 2014 Perşembe Tarihli Resmi Gazete)
MADDE 15 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını
kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde
olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkinsözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin
sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara
ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 8 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Müşteri, aldığı hizmete ilişkin şikâyetlerini 0850 305 20 14 nolu telefonla çağrı merkezine, www.havaref.com adresinde bulunan şikayet formuna veya info@havaref.com mail adresine bildirmesi durumunda şikayetin çözümü için hemen harekete geçilecektir.
Üyelik Sözleşmesi konusu hizmetlere ilişkin şikâyet ve itirazlar konusunda yapılacak başvurular, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, mal veya hizmeti satın aldığı veya müşterinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilecektir.


MADDE 9 –HİZMETİN FİYATI
HAVAREF.COM platformunu kullanmanın uçak seferi başına başına hizmet bedeli 5 TL’dir (Tüm vergiler dâhildir).
Ödemeler sistem üzerindeki  ödeme yöntemlerinden biri ile (kredi kartı, mobil ödeme ve diğer ödeme yöntemleri) yapılacaktır.

MADDE 10 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme ’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve HAVAREF.COM’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11 – YÜRÜRLÜK
11 (on bir maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

SATICI                                                                                 ALICI
HAVAREF Bilişim Sis. Tic. LTD ŞTİ
(HAVAREF.COM)